ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η διεύθυνση της σχολής ευχαριστεί όλους τους φίλαθλους χορηγούς των αντισφαιριστών μας γιατί χωρίς αυτούς η ανέλιξη και η προσπάθεια για διεθνής διακρίσεις είναι σχεδόν ακατόρθωτη. Πιο κάτω εμφανίζονται οι χορηγοί με σειρά μεγέθους χορηγίας.

• Κος Νίκος Σαρρής. Μέτοχος και διευθυντής του ομίλου ΕΥΡΗΚΑ. Χορηγεί τον αντισφαιριστή μας Κωνσταντίνο Ιωαννίδη. (Highest rank. Cyprus No.1- Europe No. 123)
www.eureka.com.cy

• Κος Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ιδιοκτήτης εταιρείας Vert & Blanc. Χορηγεί τον αντισφαιριστή μας Κωνσταντίνο Στυλιανού. (Highest rank. Cyprus No.1)