ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ

Γίνεται βιντεογράφιση των παικτών ώστε να εντοπισθούν λάθη στην τεχνική των κτυπημάτων με απώτερο σκοπό την άμεση διόρθωση τους.

Η εμπειρία μας τόσα χρόνια μας έδειξε ότι όταν οι αθλητές βλέπουν τα λάθη τους στο βίντεο κατανοούν και διορθώνουν τα λάθη τους πολύ πιο εύκολα.